Kunst, kultur & media

Driver du med kunst og kultur, er den en stor fordel om du trives i rampelyset. Du vil jo gjerne selge det du tilbyr, enten det er malerier eller teaterbilletter, og en vet aldri når pressen dukker opp for å lage sak.

KORT OM BRANSJEN Om du vil skrive gravende feature-artikler for en avis, jobbe som programleder på TV eller snurre plater på radio, er det de samme journalistiske prinsippene som gjelder. Her er det viktig med integritet og etterrettelighet, forholde seg til tidsfrister og kunne samarbeide. I media er det mange funksjoner som ikke synes fra utsiden, men er helt avgjørende for å få aviser i trykken og sendinger på luften. Det samme gjelder kunst- og kulturlivet. Den som stiller ut eller står på scenen er prisgitt at andre jobber i kulissene. Både som utøver og arrangør er det smart å kjenne til hvilke offentlige og private støtteordninger du kan søke på.

MULIGHETER ETTER UTDANNING
Som journalist kan du drive med underholdning, nyheter, sport eller noe annet du interesserer deg for. Du kan skrive eller være fotograf, jobbe foran kamera eller redigere. I et mediehus er det også like mange årsverk i markedsavdelingen som i redaksjonen. På kulturfeltet kan du blant annet bli lyd- og lystekniker, musikkagent, kinomaskinist, festivalarrangør, eller du kan lage din egen kunst.

I denne bransjeverdenen tilbys det læreplasser til elever som går på design og håndverk.

Utstillere i denne verden

FK Haugesund har 25 års jubileum i 2018 og er den naturlige toppklubben i distriktet. Vi har supportere fra hele regionen og samarbeider med breddefotballen mht. talentutvikling og andre prosjekter.

Klubben er også engasjert i samfunnsnyttige og holdningsskapende prosjekter som: «Ung jobb», «Haugesund gatefotball» og «Bry deg».

Vi som jobber her har forskjellig bakgrunn fra media, idrett, kulturadministrasjon og økonomi.   

www.fkh.no

Mediehuset Haugesunds Avis dekker 15 kommuner via papiravis, eAvis, nettavis, radio og nett-TV.

www.h-avis.no