Sikkerhet, lov & rett

Ta ansvar! Hver dag utsettes mennesker for vold, overgrep og bedrageri, og like ofte havner noen i en ulykke der de trenger akutt hjelp. Da er det bra det finnes faglært personell i uniform.

KORT OM BRANSJEN

Vi har heldigvis blitt flinkere til å unngå ulykker på arbeidsplassen. HMS (helse, miljø og sikkerhet) og forebyggende tiltak blir en stadig viktigere del av yrkeslivet. Når det gjelder det vi ikke kan forutse eller beskytte oss mot selv, utfyller politiet, brannvesenet og forsvaret en uvurderlig samfunnsfunksjon. Ved siden av å håndheve loven, utfører de en rekke oppgaver som gjør befolkningen tryggere. Her må du være forberedt på en fartsfylt, utfordrende og variert jobb, der du blir utsatt for både gode og noen ganger vonde overraskelser.

MULIGHETER ETTER UTDANNING

Som ferdig utdannet politibetjent eller brannkonstabel finnes det mange karrieremuligheter. Du kan for eksempel drive med etterforskning, utrykking, økonomisk kriminalitet, hundepatruljer, eller bli branningeniør. I forsvaret er det tilsvarende mye å velge i, enten du vil ta gradene innen hæren, marinen eller flyvåpenet.

I denne bransjeverdenen tilbys det læreplasser til elever som går på Design og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon.

Utstillere i denne verden

Forsvaret trenger dyktige medarbeidere for å løse sivilie og militære -oppgaver på en effektiv og sikker måte; på land, til sjøs og i luften.
www.forsvaret.no
Politiet har ansvar for opprettholdelse for lov og orden, og skal drive -forebyggende kriminalitetsarbeid.
www.politi.no
En brannkonstabel jobber med både rednings- og sikkerhetsarbeid og brannvesenet har i tillegg ansvar for oppgaver som beredskap og feiing.
www.brannvesen.no
Du får generell studiekompetanse og bred idrettsutdannelse gjennom variasjon mellom teori og trening. Velg mellom bl.a toppidrett, breddeidrett og friluftsliv.
www.rogfk.no
Juridisk kompetanse er svært viktig for en kommune, da kommunen skal løse lovpålagte arbeidsoppgaver, og samtidig sikre innbyggernes -rettssikkerhet.
Sjekk nettsidene til kommunene.
Vi er Haugesundsregioenens største advokatfirma, og samtlige av våre advokater har omfattende prosedyreerfaring.

Vi er tilsluttet advokatsamarbeidet Eurojuris, som er et forpliktende samarbeid mellom 650 advokatfirmaer nasjonalt og internasjonalt.
http://haugesund.eurojuris.no