Praktisk informasjon for Yrkesmessen


Organisering

Elevene kommer etter avtalt plan med ca. 400 stykker per pulje og tre puljer per dag.

Organisering per pulje

Felles velkommen og kort info til elevene om hva som skal skje.

 1. Elevene har booket fast avtale på 25 min x 3 i bransjeverdenene,
  samt at de får ca. 20 minutt fri vandring til slutt.
 2. Verdensverten tar i mot elevene når de kommer inn i verden og gir
  en kort introduksjon til hva som kjennetegner bransjen, variasjon
  i yrkestilbud og om utdanningsmulighetene, både innenfor yrkesfaglig
  retning og innen høyere utdanning.
 3. Elevene har ca 20 minutter til rådighet til å besøke bedriftene og få snakket med
  dem om hva de driver med, bransjen, yrkes- og karrieremuligheter, utdanningskrav,
  og ellers det de måtte lure på.

Forarbeid

Forarbeid før messen kan gjøres både på skolen og hjemme.

Bruk elevheftet vi har laget! Dette kan inspirere både deg som lærer og elever. I tillegg har vi oppgaver bakerst i heftet.

Elevene skal bli kjent med alle, og velge fem, av bransjeverdenene og utstillerne som er representert. Det er viktig at elevene har oversikt over hva som tilbys slik at de sammen med dere, foreldre og familie kan gjøre gode valg. Konkurransen i elevheftet kan være stimulerende til å se gjennom hele heftet.

Eksempler på oppgaver til hjemmearbeid

 • Snakk med tre familiemedlemmer: Hvilket yrke har de og hvilken bransjeverden hadde de vært tilknyttet dersom de var deltaker på messen?
 • Sett opp forslag til fem bransjeverdener de ønsker å besøke. Dette arbeidet kan gjerne gjøres sammen med foreldre/foresatte.

Etter hjemmearbeid skal de registrere 6 valg gjennom hjemmesidene til HSA, der vi selvsagt prøver å fordele slik at elevene får sine valg oppfylt som best det lar seg gjøre. Elevene har uansett fritt valg mot slutten av messen, og kan da gå til den bransjeverden de selv ønsker.

Så snart fordelingen er klar kan elevene skrive ned spørsmål til utstillere som de kan ta med.

Etterarbeid

Lærer gjennomfører samtale med elevene om opplevelsene deres av messen. Dette gjøres så raskt som mulig etter gjennomført messe, og elevene svarer på evalueringsspørsmål fra HSA.

Vi gleder oss, og håper dere gjør det samme!