Videregående utdanning og høyskoleutdanning

Dersom du er interessert i å høre om tilbudet til videregående skoler, folkehøgskoler og Høgskulen på Vestlandet så treffer du dem på Yrkesmessen.

Utstillere i denne verden

Viktig info til de voksne! Informasjonsmøte om videregående opplæring!

For deg i 10. klasse nærmer det seg fristen til å søke videregående opplæring.

Tirsdag kveld 14. januar 2020 inviterer Rogaland fylkeskommune alle foresatte og elever til et møte med de ulike videregående skolene og deres utdannings­program. Dette er en super anledning til å få oversikt over tilbudene til de ulike videregående skolene, samt viktig informasjon om selve søknadsprosessen.

Bli kjent med tilbudet til de offentlige videregående skolene. Infomøter på Frakkagjerd barneskole fra kl. 17.00  vegg i vegg med Steinsvik Arena. Du kan få med deg infomøter klokken 17:00, 17:30 og 1800. Er du effektiv, kan du altså få med deg tre informasjonsmøter.

Informasjonene varer i rundt 20-25 min. Du treffer også representanter fra den offentlige videregående skolen inne på Yrkesmessen.

Foredraget med Helsesista stater klokken 18.30 og ferdig kl. 19.00. Selve messen er stengt under foredraget, men åpner igjen etter foredraget med Helsesista.

Infomøter for Vgs