Info til lærere

Her finner du praktisk informasjon for Yrkesmessen om organiseringen, arrangement og forarbeid.

Organisering

Elevene kommer etter avtalt plan med ca. 400 stykker per pulje og tre puljer per dag.

Organisering per pulje

Felles velkommen og kort info til elevene om hva som skal skje.

  • Elevene har booket fast avtale på 20 min x 3 i bransjeverdenene, samt at de får ca. 20 minutt fri vandring til slutt.
  • Verdensverten tar i mot elevene når de kommer inn i verden og gir en kort introduksjon til hva som kjennetegner bransjen, variasjon i yrkestilbud og om utdanningsmulighetene, både innenfor yrkesfaglig retning og innen høyere utdanning.
  • Elevene har ca 20 minutter til rådighet til å besøke bedriftene og få snakket med dem om hva de driver med, bransjen, yrkes- og karrieremuligheter, utdanningskrav, og ellers det de måtte lure på.

Forarbeid

Forarbeid før messen kan gjøres både på skolen og hjemme. Vi har laget spørsmål som alle elevene bør svare på. Du finner svarene på nettsidene til de ulike utstillerne. Vi trekker en premie blant alle innsendte svar.

Elevene skal bli kjent med alle bransjeverdenene, velge seks av dem i prioritert rekkefølge og få besøke tre av dem og utstillerne som er representert. Det er viktig at elevene har oversikt over hva som tilbys slik at de sammen med dere, foreldre og familie kan gjøre gode valg. Disse valgene gjør de på nettsiden til Haugaland Skole – Arbeidsliv.


Eksempler på oppgaver til hjemmearbeid

  • Snakk med tre familiemedlemmer: Hvilket yrke har de og hvilken bransjeverden hadde de vært tilknyttet dersom de var deltaker på messen?
  • Sett opp forslag til seks bransjeverdener de ønsker å besøke. Dette arbeidet kan gjerne gjøres sammen med foreldre/foresatte.

Etter hjemmearbeid skal de registrere seks valg gjennom hjemmesidene til HSA, der vi selvsagt prøver å fordele slik at elevene får sine valg oppfylt som best det lar seg gjøre. Elevene har uansett fritt valg mot slutten av messen, og kan da gå til den bransjeverden de selv ønsker.

Så snart fordelingen er klar kan elevene skrive ned spørsmål til utstillere som de kan ta med.


Etterarbeid

Lærer gjennomfører samtale med elevene om opplevelsene deres av messen. Dette gjøres så raskt som mulig etter gjennomført messe, og elevene svarer på evalueringsspørsmål fra HSA.

Vi gleder oss og håper dere gjør det samme!

Image