Industriproduksjon & teknologi

Vil du være en del av det grønne skiftet? Da er dette bransjeverdenen for deg! Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Kort om bransjen

Industrien effektiviserer og utvikler teknologi og produkter for en grønn omstilling. Eksempler på dette er Hydros pilotanlegg på Karmøy som har en mer energieffektiv produksjon av aluminium. Vindkraft til havs kan bidra til økt utslippsfri kraftproduksjon. Både Equinor og norsk leverandørindustri er involvert i utbygging av noen av de største havvindkraftverkene i Europa og USA, både bunnfast og flytende havvind. Flytende vindkaft er en teknologi som nå testes ut i større skala. Rett utenfor stuedøren vår, i områdene Utsira Nord og Nordsjø II er det fra 2021 åpnet for konsesjonssøknader om fornybar energiproduksjon til havs, slik som vindkraft.

Muligheter etter utdanning

Både på land og offshore trengs det fagpersonell, skiftledere og tekniske -assistenter. I olje,- gass- og vindindustrien er det flere selskaper som omsetter for milliarder, og samtlige ønsker seg mer kunnskap og kompetanse. De etterspør ulike typer ingeniører og forskere innen mange forskjellige fagfelt, og her finnes det utallige utdanningsmuligheter.

Image

Utstillere i denne verden