Tips til utstillere

Yrkesmessen er et møte mellom unge og voksne knyttet til arbeidsplasser og utdanningsvalg i vår region. Her får du noen tips til hvordan du får noen gode dager på messen

Yrkesmessen har tre hovedaktører

 • Skolen med elever, lærere og rådgivere
 • Utstillerne
 • Foresatte til elever

 • Elevene, utstillerne og foresatte er hovedaktørene, men vi kan også si at regionen er en aktør
 • Yrkesmessen handler om fremtid; yrkesvalg, hvor folk vil bo og utvikling i regionen

Hvilke forventinger har eleven?

 • 15-16 åringen som skal velge videre etter 10. klasse skal gjennom en valgprosess, yrkesfaglig retning? Studiespesialiserende?
 • 17-18 åringen som går VG1 eller VG2, hvilke valg videre?
 • Treffer eleven noen på yrkesmessen som kan gi svar?
 • Hvilke gjennomtenkte, halvtenkte og uklare mål har en 15-16 åring med sin deltakelse på yrkesmessen?
 • Ville en 15-16 åring møtt opp om det var frivillig?

Mange elever er:

 • usikre på messesituasjonen
 • usikre på hva de har lyst til å arbeide med i det voksne livet
 • usikre på hva de er gode på

Andre elever er:

 • sikre på hva de skal bli
 • sikre på hva de ikke vil arbeide med
 • sikre på hva de er gode til

Hvilke forventinger har arrangøren til utstillere?

 • Vise hva regionen har å by på av ulike yrkesmuligheter
 • Vise mangfoldet i de ulike bransjeverdenene
 • Vise ungdommene at næringsliv og det offentlige har behov for dem
 • Vise ungdommene at arbeidslivet i regionen byr på mange gode muligheter
 • Messa skal være en god sosial opplevelse

Møte med elevene

 • Som utstiller vil du merke at noen elever tar veldig fort kontakt, andre elever vegrer seg voldsomt
 • Om noen ikke spør deg eller virker uinteressert, kan det ha mange årsaker
 • Du som utstiller må ta kontakt, ikke vent, og vær passelig pågående

Bedriftene, bransjene og utstillerne må tenke over:

 • Hva vil vi oppnå?
 • Hvem vil vi nå?
 • Hvordan får vi kontakt?
 • Hvilket inntrykk skal de besøkende sitte igjen med?
 • Hva gjør vi med standen vår?
 • Hva gjør vi på standen for å nå målene?

Noe å tenke på før, under og etter messen:

 • Planlegg messedeltakelsen i god tid
 • Form, farge og materialvalg viser hvem du er
 • De beste « eyecatcherne » er entusiastiske mennesker
 • Forenkle budskapet i alt du gjør ha fokus på det som er viktig
 • Informèr om messedeltagelsen internt og stimuler til eierskap hos de ansatte

 • Standen er ditt utstillingsvindu
 • Vær aktiv, still spørsmål som vekker behov og fanger interesse
 • Vær godt forberedt, og ikke la det virke improvisert
 • Ikke bruk mobil på standen
 • Husk at du hele tiden er på scenen de besøkende ser og hører deg

 • På yrkesmessen har du som bedrift mulighet til å inspirere morgendagens arbeidstakere, og samtidig bygge omdømme for egen virksomhet ut mot regionens ungdom. Kanskje det er her du vil møte fremtidig ansatte?
 • For elevene er dette en mulighet til å lære mer om næringslivet i sin region, og samtidig få førstehåndsinformasjon om ting de lurer på før de skal velge utdanningsprogram i videregående skole eller utdanning etter det.
 • Yrkesmessen ønsker å vise bredden i vårt lokale næringsliv, og gjennom ti spennende verdener skal elevene få møte ulike bedrifter og bransjer. Elevene har på forhånd valgt hvilke verdener de skal besøke, og hver verden vil bli ledet av en dedikert verdensvert. På dagtid vil nærmere 2000 elever fra hele Haugesundregionen delta på messen. Kveldsarrangementet er åpent for elever, deres foresatte og andre interesserte.

Dere som utstillere har kunnskap om utdanning, yrker og arbeidsliv som elevene, skolene, lærere, rådgivere og foresatte trenger!

Image