Marin, maritim, & offshore

Haugesundregionen er et av landets viktigste områder for maritim virksomhet. Her har du en unik mulighet til å jobbe for lokale bedrifter og rederier som leverer god service, tjenester og utstyr rundt om i verden.

Kort om bransjen

Noen bedrifter lager avansert utstyr til store dypvannsoppdrag, andre utvikler fjernstyrte undervannsroboter som fikser rørledninger for olje- og gassindustrien. I dag er det veldig gode tider innen havbruk og fiskerinæring. Salget av fisk har aldri vært større. Dette gjør at næringen er i stor utvikling med nye høyteknologiske systemer som krever dyktige medarbeidere.

Innen skipsfart er det i dag mange spennende jobber, og næringen vil fremover ha behov for mange nye ansatte til sjøs. Dette gjelder også maritime stillinger på land som for eksempel ved Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, maritime skoler, samt i rederier og andre maritime bedrifter.


Muligheter etter utdanning

Bransjen trenger mange typer kompetanse i fremtiden, ulike ingeniører og prosjektledere og ikke minst fagarbeidere. Du kan ta fagbrev som fisker, matros eller motormann på fiskebåt og som røkter på oppdrettsanlegg. På skip kan du begynne å jobbe som matros, motormann, skipselektriker eller kokk. Etter endt fagskole eller høgskole vil du kunne jobbe som styrmann eller maskinist.

Image

Utstillere i denne verden