Marin, maritim, & offshore

Haugesundregionen er et av landets viktigste områder for maritim virksomhet. Her har du en unik mulighet til å jobbe for lokale bedrifter og rederier som leverer god service, tjenester og utstyr rundt om i verden.

KORT OM BRANSJEN

Noen bedrifter lager avansert utstyr til store dypvannsoppdrag, andre utvikler fjernstyrte undervannsroboter som fikser rørledninger for olje- og gassindustrien.

I dag er det veldig gode tider innen havbruk og fiskerinæring. Salget av fisk har aldri vært større. Dette gjør at næringen er i stor utvikling med nye høyteknologiske systemer som krever dyktige medarbeidere.

Innen skipsfart er det i dag mange spennende jobber, og næringen vil fremover ha behov for mange nye ansatte til sjøs. Dette gjelder også maritime stillinger på land som for eksempel ved Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, maritime skoler, samt i rederier og andre maritime bedrifter.

MULIGHETER ETTER UTDANNING

Bransjen trenger mange typer kompetanse i fremtiden, ulike ingeniører og prosjektledere og ikke minst fagarbeidere. Du kan ta fagbrev som fisker, matros eller motormann på fiskebåt og som røkter på oppdrettsanlegg. På skip kan du begynne å jobbe som matros, motormann, skipselektriker eller kokk. Etter endt fagskole eller høgskole vil du kunne jobbe som styrmann eller maskinist.

I denne bransjeverdenen tilbys det læreplasser til elever som går på teknikk og industriell produksjon, elektrofag, restaurant- og matfag og service og samferdsel

Utstillere i denne verden

DeepOcean er en integrert leverandør av sikre, høykvalitets, innovative tjenester og teknologier for undervannsindustrien.
www.deepoceangroup.com
Maritimt Opplæringskontor jobber for at alle elever som går Vg2 maritime fag og vil til sjøs, skal få læreplass om bord på et skip. Vi har opp mot 300 lærlinger i fagene matros, motormann, skipselektriker og institusjonskokk.
Vi rekrutterer motivert ungdom på vegne av våre medlemsrederier på Sør-Vestlandet.
www.maropp.no
Opplæringskontoret representerer mange bedrifter og har som hovedmål å øke rekrutteringen til fiskerinæringen. www.fiskerifaglig-ok.no
LOs største forbund i privat sektor. Totalt har forbundet cirka 150 000 medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper. www.fellesforbundet.no

Steinsvik har spesialisert seg på å levere produkter og løsninger som skal tåle tøffe forhold i lang tid til havbruk, maritime næringer og til olje- og gassindustrien. Vi har mer enn 60 års erfaring i å utvikle og levere innovative og robuste løsninger.

www.steinsvik.no

Sjøfartsdirektoratet har ansvar med å se etter at lover og forskrifter blir fulgt opp av rederi og skipsarbeideren om bord. www.sjofartsdir.no
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing og arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport.
www.kystverket.no
Fagskolen Rogaland ved Karmsund videregående skole tilbyr maritim utdanning innenfor to områder: Dekksoffiser og maskinoffiser.
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet Gann består av selve skipet, MS Gann, og et skoleanlegg på land. Skolen utdanner årlig 60 elever innen VG1 Teknikk og Industriell Produksjon og 60 elever innen VG2 maritime fag. www.gann.no
Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av laks. Konsernet har en årlig produksjonskapasitet på over 90.000 tonn slaktet vekt fordelt på regionale selskaper.

http://www.griegseafood.no/nb/